کد آگهی : A1C5798
محل : فارس , شیراز , میانرود
متراژ : ۳۰۰
تعداد اتاق : ۴
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۰۰:۰۷ - ۲۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5796
محل : فارس , شیراز , همت جنوبی(ایمان)
متراژ : ۲۷۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۱۵:۳۲ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش یا معاوضه منزل

قیمت : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5793
محل : فارس , شیراز , بلوار مدرس
متراژ : ۱۲۴
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۶۰۴,۸۳۹ تومان
تاریخ : ۱۵:۰۷:۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5791
محل : فارس , شیراز , کلبه
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق : ۴
قیمت به متر مربع : ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۰۶:۵۹ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش آپارتمان ۲ خوابه شیک

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5784
محل : فارس , شیراز , مطهری
متراژ : ۹۸
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲,۵۵۱,۰۲۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۰:۵۰ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش طبقه دوم منزل

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5782
محل : فارس , شیراز , کوی زهرا
متراژ : ۱۲۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۰:۳۱ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش منزل دو نبش ، ضابطه دار

قیمت : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5758
محل : فارس , شیراز , باهنر شمالی
متراژ : ۳۵۰
تعداد اتاق : بیشتر از ۵
قیمت به متر مربع : ۳,۵۷۱,۴۲۹ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۴:۵۴ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش طبقه دوم منزل لوکس نوساز

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5759
محل : فارس , شیراز , کلبه
متراژ : ۱۳۶
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۸۴۵,۵۸۸ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۴:۳۴ - ۲۵ دی ۱۳۹۶

فروش طبقه دوم ویلا

قیمت : ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5760
محل : فارس , شیراز , صدرا فاز دو
متراژ : ۴۰۰
تعداد اتاق : بیشتر از ۵
قیمت به متر مربع : ۹۸۷,۵۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۴:۰۶ - ۲۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5754
محل : فارس , شیراز , صدرا فاز یک
متراژ : ۸۶
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۳:۴۴ - ۲۵ دی ۱۳۹۶