کد آگهی : A1C3422
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۱۰۳
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲,۴۷۵,۷۲۸ تومان
تاریخ : ۰۸:۴۲:۰۳ - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1635
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۵:۳۵ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C467
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۱۰۰۰
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۴۵:۴۰ - ۲۰ دی ۱۳۹۵
کد آگهی : A1C446
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۸۷
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۲:۵۸ - ۱۸ دی ۱۳۹۵