کد آگهی : A1C6407
محل : فارس , شیراز , فرهنگ شهر
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۲:۳۸ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C6398
محل : فارس , شیراز , معالی آباد
متراژ : ۱۵
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۴۹:۲۵ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

فروش آپارتمان با موقعیت اداری

قیمت : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C6394
محل : فارس , شیراز , فرهنگ شهر
متراژ : ۱۵۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۴,۸۳۸,۷۱۰ تومان
تاریخ : ۱۹:۰۲:۱۳ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

فروش ۲ قطعه زمین واقع در خالد آباد

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C6310
محل : فارس , شیراز , دلگشا
متراژ : ۹۰۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۱۵,۵۵۶ تومان
تاریخ : ۱۵:۲۶:۰۴ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C6313
محل : فارس , شیراز , معالی آباد
متراژ : ۱۴۰۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۱۹:۳۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C6164
محل : فارس , شیراز , امیرکبیر
متراژ : ۱۱۴
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۹:۰۱:۴۶ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C6163
محل : فارس , شیراز , شهرک گلستان
متراژ : ۲۴۵
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۸۵۷,۱۴۳ تومان
تاریخ : ۱۹:۰۱:۲۴ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5996
محل : فارس , شیراز , زند
متراژ : ۷۷
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۵۵:۳۷ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3405
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۴۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۳۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2410
محل : فارس , شیراز
متراژ : ۲۵۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۷:۵۷ - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶