کد آگهی : A6C2895
محل : فارس , شیراز
حداقل حقوق : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۲۳:۰۹ - ۲۲ مهر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C2872
محل : فارس , کازرون
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۶:۳۰:۵۸ - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C2642
محل : فارس , شیراز
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۰۸:۱۴ - ۱۰ مهر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص