کد آگهی : A6C5091
محل : فارس , شیراز , سینما سعدی
حداقل حقوق : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۴۶:۵۴ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص