کد آگهی : A6C4589
محل : فارس , شیراز , امیرکبیر
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۱۴:۵۸ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4501
محل : فارس , نورآباد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۸:۴۶:۵۲ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4483
محل : فارس , شیراز , باهنر جنوبی
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۴۵:۱۸ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص