کد آگهی : A6C5105
محل : فارس , شیراز , ملاصدرا
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۴۰:۱۷ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4839
محل : فارس , شیراز , ستارخان
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۳۹:۴۱ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4830
محل : فارس , شیراز , فلکه گاز
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۳۸:۰۳ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4657
محل : فارس , شیراز , سینما سعدی
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۹:۰۱:۳۰ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4590
محل : فارس , شیراز , فلکه گاز
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۱۵:۱۴ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4548
محل : فارس , شیراز , بلوار مدرس
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۹:۰۸:۱۷ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص