کد آگهی : A6C3583
محل : فارس , شیراز
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۵۲:۵۰ - ۰۴ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C2506
محل : فارس , شیراز
حداقل حقوق : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۰۱:۵۰ - ۰۱ مهر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان