کد آگهی : A6C5089
محل : فارس , شیراز , صدرا فاز دو
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۳۵:۴۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C5057
محل : فارس , شیراز , صنایع(میرزای شیرازی)
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۹:۰۱:۵۶ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4938
محل : فارس , شیراز , بلوار مدرس
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۴۳:۳۳ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4708
محل : فارس , شیراز , امیرکبیر
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۵۶:۵۶ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4519
محل : فارس , شیراز , زند
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۹:۲۷:۳۷ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص