کد آگهی : A6C5086
محل : فارس , شیراز , امیرکبیر
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۳۵:۱۲ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4829
محل : فارس , شیراز , سینما سعدی
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۸:۳۷:۵۲ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص