استان : تهران
شهر :

فروش زمین الهیه ۵۲۰ متر لوکس

قیمت : ۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18731
محل : تهران , تهران , الهیه
متراژ : ۵۲۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۵:۳۶ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان زعفرانیه ۲۵۵ متر اکازيون

قیمت : ۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18732
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۲۵۵
تعداد اتاق : ۴
قیمت به متر مربع : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۵:۲۰ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C18733
محل : تهران , تهران , الهیه
متراژ : ۱۴۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۵:۰۰ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C18740
محل : تهران , تهران , محمودیه
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۱:۳۷ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C18741
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۳۲۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۱:۲۱:۲۴ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان الهیه ۱۸۵ متر لاکچری

قیمت : ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18665
محل : تهران , تهران , الهیه
متراژ : ۱۸۵
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۴:۵۳ - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان زعفرانیه ۱۲۰ متر لاکچری

قیمت : ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18667
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۲۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۴:۰۱ - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان ولنجک ۸۸۰ متر لوکس

قیمت : ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18655
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۸۸۰
تعداد اتاق : ۴
قیمت به متر مربع : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۴۰:۴۹ - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان ولنجک ۱۲۴ متر لوکس

قیمت : ۴,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18656
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۲۴
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۴۰:۳۶ - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش آپارتمان محمودیه ۱۶۰ متر اکازيون

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C18654
محل : تهران , تهران , محمودیه
متراژ : ۱۶۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۳۹:۳۹ - ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۹۰ متر شیک

ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C8426
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۹۰
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۲۰:۰۵:۱۰ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۵۰ متر شیک

ودیعه : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8421
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۲
تاریخ : ۲۰:۰۳:۲۲ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۳۵ متر لاکچری

ودیعه : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8420
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۳۵
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۲۰:۰۲:۵۵ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۹۰ متر اکازيون

ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C8419
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۹۰
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۲۰:۰۲:۳۱ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۳۵ متر اکازيون

ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C8418
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۳۵
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۱۹:۵۸:۴۶ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۳۰ متر اکازيون

ودیعه : ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8408
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۲
تاریخ : ۲۳:۰۲:۴۱ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان فرشته ۲۱۹ متر اکازيون

ودیعه : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8407
محل : تهران , تهران , فرشته
متراژ : ۲۱۹
تعداد اتاق : ۴
تاریخ : ۲۳:۰۲:۰۱ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۵ متر لاکچری

ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C8406
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۳۵
تعداد اتاق : ۲
تاریخ : ۲۳:۰۱:۴۸ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن دفتر کار موقعیت اداری زعفرانیه ۹۰ متر شیک

ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8405
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق :
تاریخ : ۲۳:۰۰:۵۷ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۲۰ متر لاکچری

ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C8403
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۲۰
تعداد اتاق : ۲
تاریخ : ۲۲:۵۵:۴۱ - ۲۳ آبان ۱۳۹۷