کد آگهی : A1C3156
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۸۶
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱۶,۲۷۹,۰۷۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۳۴:۳۴ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶

منزل ویلایی ۳ واحد ۳ طبقه و نیم

قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C2365
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۲۴۵
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۷,۷۵۵,۱۰۲ تومان
تاریخ : ۲۳:۰۲:۴۳ - ۰۶ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2711
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۳۲۵
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۷,۰۷۶,۹۲۳ تومان
تاریخ : ۱۹:۱۳:۰۵ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2539
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۰۰:۱۱ - ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2165
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۱۳۵
تعداد اتاق : ۵
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۰۰:۳۳ - ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

فروش يك واحد ويلايي شهرك كشوري

قیمت : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C2472
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۴۱:۲۱ - ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2354
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۴۶۱,۵۳۸ تومان
تاریخ : ۱۳:۵۵:۱۴ - ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2011
محل : اصفهان , اصفهان
متراژ : ۲۱۱
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۲:۰۴ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C442
محل : اصفهان , کاشان
متراژ : ۱۷۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲,۵۷۱,۴۲۹ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۸:۳۸ - ۱۵ دی ۱۳۹۵