کد آگهی : A3C1455
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۶:۰۲:۳۳ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

خط تولید شیرینی

قیمت : توافقی
کد آگهی : A3C1374
محل : اصفهان , خمینی شهر
گروه : سایر موارد
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۰۰:۲۴ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1315
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۵۹:۱۲ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1314
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۵۹:۰۴ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1313
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۴۷:۲۰ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1312
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۴۴:۴۰ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

سويا مكسوي

قیمت : توافقی
کد آگهی : A3C1237
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : آرایشی و بهداشتی
نوع : نو
تاریخ : ۰۸:۲۹:۵۷ - ۲۲ دی ۱۳۹۶

صنایع شیمیایی آرنِس

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
کد آگهی : A3C1236
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : لوازم اتومبیل ، موتور
نوع : نو
تاریخ : ۰۹:۱۰:۳۹ - ۲۱ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1150
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۷:۱۳:۳۵ - ۰۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1055
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۰۸:۴۴:۲۵ - ۲۶ آذر ۱۳۹۶