کد آگهی : A3C1801
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۵:۰۴:۰۹ - ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

بیسیم واکی تاکی مجاز

قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C1719
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۰۸:۵۹:۵۳ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1693
محل : اصفهان , کاشان
گروه : سایر موارد
نوع : نو
تاریخ : ۱۷:۲۴:۲۱ - ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1663
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۰:۱۵:۵۰ - ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1534
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۰:۱۵:۱۸ - ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1109
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۰۸:۵۳:۲۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

واکی تاکی مجاز طنین tanin gp ۲۳

قیمت : ۴۶۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C1489
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۴:۳۹:۰۵ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1455
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۶:۰۲:۳۳ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

خط تولید شیرینی

قیمت : توافقی
کد آگهی : A3C1374
محل : اصفهان , خمینی شهر
گروه : سایر موارد
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۰۰:۲۴ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1315
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۵۹:۱۲ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶