کد آگهی : A3C1801
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۵:۰۴:۰۹ - ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

بیسیم واکی تاکی مجاز

قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C1719
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۰۸:۵۹:۵۳ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1663
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۰:۱۵:۵۰ - ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C1534
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۰:۱۵:۱۸ - ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
کد آگهی : A3C617
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : نو
تاریخ : ۱۱:۱۱:۲۸ - ۰۹ شهریور ۱۳۹۶

فروش سیستم کامپیوتری در حد نو

قیمت : ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C570
محل : اصفهان , اصفهان
گروه : رایانه ، لپ تاپ
نوع : استفاده شده
تاریخ : ۱۷:۲۴:۳۳ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶