کد آگهی : A6C5273
محل : اصفهان , اصفهان
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۸:۴۷:۳۷ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4268
محل : اصفهان , خمینی شهر
حداقل حقوق : ۲۵,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۵۷:۱۴ - ۲۳ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3750
محل : اصفهان , اصفهان
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۶:۴۵:۴۸ - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص