کد آگهی : A6C3479
محل : اصفهان , زرین شهر
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۲:۴۵:۲۴ - ۲۵ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3350
محل : اصفهان , اصفهان
حداقل حقوق : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۴۳:۴۸ - ۱۶ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C1740
محل : اصفهان , اصفهان
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۲۶:۳۶ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C1597
محل : اصفهان , اصفهان
حداقل حقوق : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۲۹:۴۹ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان