فروش آپارتمان فرشته ۱۵۳ متر اکازيون

قیمت : ۵,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16989
محل : تهران , تهران , فرشته
متراژ : ۱۵۳
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۱۴:۳۴ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان زعفرانیه ۱۵۰ متر لاکچری

قیمت : ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16991
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۲۴,۶۶۶,۶۶۷ تومان
تاریخ : ۱۲:۱۴:۰۰ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان نیاوران ۲۱۱ متر لاکچری

قیمت : ۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16276
محل : تهران , تهران , نیاوران
متراژ : ۲۱۱
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۱۱:۳۸ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان درکه ۱۰۴ متر شیک

قیمت : ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16275
محل : تهران , تهران , درکه
متراژ : ۱۰۴
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۴۱:۴۴ - ۰۸ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان زعفرانیه ۴۳۰ متر لوکس

قیمت : ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16271
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۴۳۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۴۱:۱۱ - ۰۸ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان ولنجک ۱۳۰ متر لوکس

قیمت : ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C16050
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۰۱:۴۱ - ۰۳ مهر ۱۳۹۷

فروش آپارتمان فرشته ۱۳۸ متر شیک

قیمت : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C15911
محل : تهران , تهران , فرشته
متراژ : ۱۳۸
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱۷,۳۹۱,۳۰۴ تومان
تاریخ : ۱۱:۴۰:۰۱ - ۰۱ مهر ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه ۴۳۰ متر اکازيون

ودیعه : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C8009
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۴۳۰
تعداد اتاق : ۱
تاریخ : ۱۴:۳۹:۳۹ - ۰۸ مهر ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان ولنجک ۱۳۰ متر لاکچری

ودیعه : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C7930
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۱۵:۰۷:۳۵ - ۰۳ مهر ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۹۵ متر لاکچری

ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C7929
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۹۵
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۱۵:۰۶:۲۳ - ۰۳ مهر ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان محمودیه ۱۶۵ متر اکازيون

ودیعه : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C7928
محل : تهران , تهران , محمودیه
متراژ : ۱۶۵
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۱۵:۰۵:۵۷ - ۰۳ مهر ۱۳۹۷

اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۸۰ متر لوکس

ودیعه : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - اجاره : ۰ تومان
کد آگهی : A1C7874
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۱۸۰
تعداد اتاق : ۳
تاریخ : ۱۱:۴۳:۰۲ - ۰۱ مهر ۱۳۹۷