کد آگهی : A1C18477
محل : خراسان , مشهد
متراژ : ۸۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۷۶۴,۷۰۶ تومان
تاریخ : ۲۱:۱۱:۰۴ - ۱۶ آبان ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C16334
محل : خراسان , مشهد
متراژ : ۱۱۶۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۰۵:۵۱ - ۱۰ مهر ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C16204
محل : خراسان , مشهد
متراژ : ۶۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲ تومان
تاریخ : ۰۹:۲۶:۴۱ - ۰۷ مهر ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C14161
محل : خراسان , مشهد
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۴۹:۴۳ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۷