کد آگهی : A6C2350
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۵۹:۵۶ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص