کد آگهی : A6C5429
محل : خراسان , اسفدن
حداقل حقوق : ۱,۲۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۸:۲۵ - ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
حداکثر حقوق : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C2350
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۵۹:۵۶ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص