کد آگهی : A6C4234
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۲:۵۶:۱۹ - ۲۰ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4012
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۰۲:۴۹ - ۰۵ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C1169
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۰۱:۳۸ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص