کد آگهی : A6C4314
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۰۶:۱۵ - ۲۵ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3249
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۸:۳۸:۴۹ - ۱۱ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص