کد آگهی : A6C3321
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۵۵:۳۳ - ۱۴ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3131
محل : خراسان , مشهد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۴:۰۳:۱۲ - ۰۳ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص