کد آگهی : A1C15929
محل : قم , سلفچگان
متراژ : ۹۳۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۵۹:۵۹ - ۰۱ مهر ۱۳۹۷
کد آگهی : A1C15453
محل : قم , سلفچگان
متراژ : ۲۳۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۲۱۷,۳۹۱ تومان
تاریخ : ۱۳:۰۰:۳۳ - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷