کد آگهی : A1C4344
محل : البرز , فردیس
متراژ : ۸۴
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱,۲۷۳,۸۱۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۷:۱۷ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4331
محل : البرز , کرج
متراژ : ۱۰۲
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۰۱:۴۹ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4282
محل : البرز , کرج
متراژ : ۱۰۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۰۶:۲۳ - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4224
محل : البرز , کردان
متراژ : ۱۱۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۲۷۲,۷۲۷ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۵:۰۹ - ۲۲ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3990
محل : البرز , کرج
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۰۰:۱۵ - ۱۴ آبان ۱۳۹۶

فروش آپارتمان ۷۵ متری در گلشهر

قیمت : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C3887
محل : البرز , کرج
متراژ : ۷۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۹۳۳,۳۳۳ تومان
تاریخ : ۰۱:۳۹:۲۰ - ۱۲ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3885
محل : البرز , کرج
متراژ : ۸۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۰۱:۳۸:۱۲ - ۱۲ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3820
محل : البرز , فردیس
متراژ : ۱۰۸
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱,۰۱۸,۵۱۹ تومان
تاریخ : ۱۴:۰۱:۱۲ - ۱۰ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3799
محل : البرز , کرج
متراژ : ۸۷
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱,۹۵۴,۰۲۳ تومان
تاریخ : ۰۹:۱۷:۱۸ - ۱۰ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3682
محل : البرز , کرج
متراژ : ۹۳
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱,۶۶۶,۶۶۷ تومان
تاریخ : ۱۲:۴۴:۴۱ - ۰۶ آبان ۱۳۹۶