کد آگهی : A4C3322
محل : البرز , هشتگرد
گروه : ماشین آلات ( معدنی)
تاریخ : ۱۳:۵۰:۰۴ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C2654
محل : البرز , کرج
گروه : سایر موارد
تاریخ : ۱۱:۵۵:۴۷ - ۲۷ آذر ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C2400
محل : البرز , کرج
گروه : ماشین آلات (بسته بندی)
تاریخ : ۱۵:۲۷:۴۹ - ۰۲ آذر ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C2103
محل : البرز , کرج
گروه : سایر موارد
تاریخ : ۱۴:۰۹:۱۶ - ۰۳ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C1901
محل : البرز , کرج
گروه : ماشین آلات (خط تولید )
تاریخ : ۱۶:۱۳:۴۳ - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C1263
محل : البرز , کرج
گروه : ابزار و لوازم صنعتی
تاریخ : ۱۷:۱۸:۴۴ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A4C1116
محل : البرز , کرج
گروه : ماشین آلات (ترش و فرز)
تاریخ : ۰۸:۵۸:۵۸ - ۰۳ مرداد ۱۳۹۶