کد آگهی : A6C4907
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۲۰:۵۴ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4850
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۸:۴۷:۰۳ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4724
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۳۹:۵۰ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4601
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۲۱:۵۸:۴۵ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4565
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۰:۱۲ - ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4416
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۰۶:۰۱ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4399
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۴۰:۲۵ - ۳۰ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3822
محل : البرز , شهر جدید هشتگرد
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۱:۲۹:۵۶ - ۲۲ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3630
محل : البرز , شهر جدید هشتگرد
حداقل حقوق : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۱۷:۱۹ - ۰۷ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3619
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۲۰:۱۴:۴۳ - ۰۶ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص