کد آگهی : A6C4057
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۲۳:۲۳:۱۵ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4026
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۵۳:۱۵ - ۰۶ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3691
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۵۴:۴۴ - ۱۰ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3117
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۰:۲۱:۴۰ - ۰۳ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C152
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۳۰:۴۵ - ۲۱ آذر ۱۳۹۵
حداکثر حقوق : نامشخص