کد آگهی : A6C5085
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۹۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۹:۳۸ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C5032
محل : البرز , طالقان
حداقل حقوق : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۱:۱۵ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4600
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۲۱:۵۴:۰۹ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4149
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۰:۳۲:۲۵ - ۱۶ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3889
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۱,۵۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۵۵:۰۶ - ۲۷ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C2395
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۴۳:۵۱ - ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C746
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۱:۴۳:۱۵ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C329
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۵:۰۷:۰۹ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
حداکثر حقوق : نامشخص