زمین کشاورزی
تماس
محل اردبیل - اردبیل
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100000 متر مربع
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری زمین و باغ
یک هکتار زمین با یک ساعت آب قنات بااستخرذخیره آب جهت کشت سبزیجات و محصولات زودبازده وگلخانه با هزینه مالک جهت مشارکت و همکاری از کارشناس کشاورزی دعوت می نمایم
گزارش مشکل آگهی
زمین کشاورزی
محل اردبیل - اردبیل
قیمت
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100000 متر مربع
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری زمین و باغ
یک هکتار زمین با یک ساعت آب قنات بااستخرذخیره آب جهت کشت سبزیجات و محصولات زودبازده وگلخانه با هزینه مالک جهت مشارکت و همکاری از کارشناس کشاورزی دعوت می نمایم
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه