اجاره تخت اپلاسیون و تخت ماساژ اصفهان
تماس
محل اصفهان - اصفهان
رهن
300,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
15 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
اجاره یک اتاق داخل کیلینیک ماساژ و پوست برای اپلاسیون و ماساژ
گزارش مشکل آگهی
اجاره تخت اپلاسیون و تخت ماساژ اصفهان
اجاره تخت اپلاسیون و تخت ماساژ اصفهان
محل اصفهان - اصفهان
رهن
300,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
15 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
اجاره یک اتاق داخل کیلینیک ماساژ و پوست برای اپلاسیون و ماساژ
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه