خانه اجاره شهرک گل نرگس
تماس
محل پروین - اصفهان
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
منزل مسکونی رهن و اجاره در جدا با حیاط اختصاصی امکانات کامل تازه رنگ شده تمیز و محله ای اروم
گزارش مشکل آگهی
خانه اجاره شهرک گل نرگس
خانه اجاره شهرک گل نرگسخانه اجاره شهرک گل نرگس
محل پروین - اصفهان
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
منزل مسکونی رهن و اجاره در جدا با حیاط اختصاصی امکانات کامل تازه رنگ شده تمیز و محله ای اروم
گزارش مشکل آگهی