مغازه ۳۵ متر..باغ دریاچه
تماس
محل باغ دریاچه - اصفهان
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
یک مغازه تجاری واقع در خ باغ دریاچه...همون اوایل...دید خ وحید هم داره...موقعیت خوب برا کاسبی و تجارت..۳۵ متر....انعشابات کامل...عرض عالی...بیست میلبون رهن و شش میلیون اجاره.. املاک هومن واقع در خ باغ دریاچه...روبرو کوچه ۴۷ ۰۹۱۳۳۲۷۰۲۵۵__۳۷۷۴۲۵۱۶
گزارش مشکل آگهی
مغازه ۳۵ متر..باغ دریاچه
محل باغ دریاچه - اصفهان
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
یک مغازه تجاری واقع در خ باغ دریاچه...همون اوایل...دید خ وحید هم داره...موقعیت خوب برا کاسبی و تجارت..۳۵ متر....انعشابات کامل...عرض عالی...بیست میلبون رهن و شش میلیون اجاره.. املاک هومن واقع در خ باغ دریاچه...روبرو کوچه ۴۷ ۰۹۱۳۳۲۷۰۲۵۵__۳۷۷۴۲۵۱۶
گزارش مشکل آگهی