باغ درحوالی تودشک
تماس
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
قیمت هر متر
15,406 تومان
وام ندارد
متراژ‌
32000 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
باغ درحوالی تودشک
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
متراژ‌
32000 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه