باغ فروشی ۱۳۰۰متر
تماس
محل خمینی شهر - اصفهان
قیمت
290,000,000 تومان
قیمت هر متر
223,077 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
ماشین رو دارای اتاق ۳۰متری استخر کوچک آب دونبش لوله کشی اب کانال و اب چاه به داخل باغ ویک الاچیق برق فرعی
گزارش مشکل آگهی
باغ فروشی ۱۳۰۰متر
محل خمینی شهر - اصفهان
قیمت
290,000,000 تومان
متراژ‌
1300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
ماشین رو دارای اتاق ۳۰متری استخر کوچک آب دونبش لوله کشی اب کانال و اب چاه به داخل باغ ویک الاچیق برق فرعی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه