باغ قدیمی ودنج
تماس
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
قیمت هر متر
15,406 تومان
وام ندارد
متراژ‌
32000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
باغ قدیمی ودنج
باغ قدیمی ودنجباغ قدیمی ودنجباغ قدیمی ودنجباغ قدیمی ودنجباغ قدیمی ودنجباغ قدیمی ودنج
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
متراژ‌
32000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه