باغ ومرغداری درحوالی تودشک
تماس
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
قیمت هر متر
15,406 تومان
وام ندارد
متراژ‌
32000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب دارای مجوز ساخت مرغداری فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
باغ ومرغداری درحوالی تودشک
محل اصفهان - اصفهان
قیمت
493,000,000 تومان
متراژ‌
32000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۹حبه ازمزرعه دارای ۶۰۰متر سوله وباغ باسند سیم وسرب دارای مجوز ساخت مرغداری فروش به خریدار واقعی بادلال معامله نمیشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه