زمین جنوبی سایت جانبازان
تماس
محل بهارستان - اصفهان
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش فوری ۲۰۰ متر زمین جنوبی روبروی پارک و فضای سبز پروانه ۳طبقه با ۷۰ درصد مجوز ساخت نزدیک ایستگاه مترو بهترین مکان جهت سرمایه گذاری قیمت ۵۰۰ میلیون. کف قیمت را زدم تخفیف جزیی پای قرارداد.
گزارش مشکل آگهی
زمین جنوبی سایت جانبازان
محل بهارستان - اصفهان
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش فوری ۲۰۰ متر زمین جنوبی روبروی پارک و فضای سبز پروانه ۳طبقه با ۷۰ درصد مجوز ساخت نزدیک ایستگاه مترو بهترین مکان جهت سرمایه گذاری قیمت ۵۰۰ میلیون. کف قیمت را زدم تخفیف جزیی پای قرارداد.
گزارش مشکل آگهی