زمین مناسب سرمایه گذاری مطمئن
تماس
محل شهرضا - اصفهان
قیمت
315,000,000 تومان
قیمت هر متر
473,684 تومان
وام ندارد
متراژ‌
665 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۶۶۵ متر شمالی جنوبی دو کله بر شمالی کوچه اصلی ۱۲ متری بر جنوبی ۶ متری حدود ۵۰ متر تا محدوده و امکانات شهری خیابان حافظ شرقی انتهای فرعی ۴۴
گزارش مشکل آگهی
زمین مناسب سرمایه گذاری مطمئن
محل شهرضا - اصفهان
قیمت
315,000,000 تومان
متراژ‌
665 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۶۶۵ متر شمالی جنوبی دو کله بر شمالی کوچه اصلی ۱۲ متری بر جنوبی ۶ متری حدود ۵۰ متر تا محدوده و امکانات شهری خیابان حافظ شرقی انتهای فرعی ۴۴
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه