واحد آپارتمان۱۱۰ متری بر خیابان رودکی
تماس
محل مرداویج - اصفهان
قیمت
1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,909,091 تومان
وام ندارد
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
واحد آپارتمان ۱۱۰ متر طبقه ۵ بر خیابان اصلی کلید نخورده متری ۱۲ تومان نزدیک امام زاده محسن سند جدا دارای آسانسور ویو کوه صفحه فروش به علت محاجرت
گزارش مشکل آگهی
واحد آپارتمان۱۱۰ متری بر خیابان رودکی
محل مرداویج - اصفهان
قیمت
1,200,000,000 تومان
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
واحد آپارتمان ۱۱۰ متر طبقه ۵ بر خیابان اصلی کلید نخورده متری ۱۲ تومان نزدیک امام زاده محسن سند جدا دارای آسانسور ویو کوه صفحه فروش به علت محاجرت
گزارش مشکل آگهی