امتیاز زمین دارو پخش (سرحداباد کرج)
تماس
محل سرحد آباد - کرج
قیمت
215,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,433,333 تومان
وام ندارد
متراژ‌
150 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش یک فقره امتیاز داروپخش در سرحد اباد کرج تخفیف جزئی پایه معامله فروشنده شخصی و قابل استعلام از دفتر داروپخش لطفا سهامداران عزیز جهت کنجکاوی تماس نگیرید؛ فروشنده واقعی به علت نیاز مالی لطفا اگر قصد خرید دارید تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
امتیاز زمین دارو پخش (سرحداباد کرج)
امتیاز زمین دارو پخش (سرحداباد کرج)
محل سرحد آباد - کرج
قیمت
215,000,000 تومان
متراژ‌
150 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش یک فقره امتیاز داروپخش در سرحد اباد کرج تخفیف جزئی پایه معامله فروشنده شخصی و قابل استعلام از دفتر داروپخش لطفا سهامداران عزیز جهت کنجکاوی تماس نگیرید؛ فروشنده واقعی به علت نیاز مالی لطفا اگر قصد خرید دارید تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی