زمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچه
تماس
محل طالقان - البرز
قیمت
620,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,018,062 تومان
وام ندارد
متراژ‌
609 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمینی به متراژ ۶۰۹ منر در طالقان چشم انداز ابدی به دریاچه دارای مجوز ساخت تا ۲۷۰ متر و سند
گزارش مشکل آگهی
زمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچه
زمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچهزمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچهزمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچهزمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچهزمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچهزمین در شهرستان طالقان چشم انداز ابدی به دریاچه
محل طالقان - البرز
قیمت
620,000,000 تومان
متراژ‌
609 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمینی به متراژ ۶۰۹ منر در طالقان چشم انداز ابدی به دریاچه دارای مجوز ساخت تا ۲۷۰ متر و سند
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه