زمین سند دارگوهردشت 360متر
تماس
محل گوهردشت - کرج
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
360 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند ۶ دنگ تک برگ ۱۲ بر ۳۰ طول ۳۶۰ متر معاوضه با خودرو زمین تهران جاده ملارد خیابان خوشنام
گزارش مشکل آگهی
زمین سند دارگوهردشت 360متر
زمین سند دارگوهردشت 360متر
محل گوهردشت - کرج
قیمت
1 تومان
متراژ‌
360 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند ۶ دنگ تک برگ ۱۲ بر ۳۰ طول ۳۶۰ متر معاوضه با خودرو زمین تهران جاده ملارد خیابان خوشنام
گزارش مشکل آگهی