طبقه اول بازسازی
تماس
محل کرج - البرز
قیمت
2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
20,202,020 تومان
وام ندارد
متراژ‌
99 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آپارتمان لوکس بازسازی با متریال خارجی طبقه اول با پارکینگ و انباری بدون آسانسور
گزارش مشکل آگهی
طبقه اول بازسازی
طبقه اول بازسازی
محل کرج - البرز
قیمت
2,000,000,000 تومان
متراژ‌
99 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آپارتمان لوکس بازسازی با متریال خارجی طبقه اول با پارکینگ و انباری بدون آسانسور
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه