فروش سوله
تماس
محل ماهدشت - کرج
قیمت
1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
3000 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
سوله واقع درشهرک صنعتی کوثر- ماهدشت کرج . سه هزارمترزیربنا .-دارای سندشش دانگ تک برگ زیرقیمت منطقه فوری بفروش میرسد.
گزارش مشکل آگهی
فروش سوله
محل ماهدشت - کرج
قیمت
1,500,000,000 تومان
متراژ‌
3000 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
سوله واقع درشهرک صنعتی کوثر- ماهدشت کرج . سه هزارمترزیربنا .-دارای سندشش دانگ تک برگ زیرقیمت منطقه فوری بفروش میرسد.
گزارش مشکل آگهی