٢٥٠ متر زمين در رباط كريم
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
250 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تك برگ نزديك جاده اصلي شهرك گلدشت قطعه ٢٤٦ قيمت ٢٨٠ با خريدار قطعي كنار ميام
گزارش مشکل آگهی
٢٥٠ متر زمين در رباط كريم
محل رباط کریم - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
250 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تك برگ نزديك جاده اصلي شهرك گلدشت قطعه ٢٤٦ قيمت ٢٨٠ با خريدار قطعي كنار ميام
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه