۱۱۰ متر زمین واقع در رباط کریم
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
55,000,000 تومان
قیمت هر متر
500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
110 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تک برگ ذخیره بافت روبروی اشکانیه قیمت استثنایی ۵۵ میلیون
گزارش مشکل آگهی
۱۱۰ متر زمین واقع در رباط کریم
محل رباط کریم - تهران
قیمت
55,000,000 تومان
متراژ‌
110 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تک برگ ذخیره بافت روبروی اشکانیه قیمت استثنایی ۵۵ میلیون
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه