130 متری با دسترسی عالی در دروس
تماس
محل دروس - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
130 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
130 متر دسترسی عالی دروس با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی
130 متری با دسترسی عالی در دروس
محل دروس - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
130 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
130 متر دسترسی عالی دروس با امکانات املاک دماوند
گزارش مشکل آگهی