90 متر انبار
تماس
محل تهرانپارس غربی - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط جهت انبار تماس بگیرید لطفا ، فلکه سوم تهوانپارس بر خ ٢٠ متری با کلیه امکانات و سرویس بهداشتی - در صورت دسترس نبودن لطفا تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
90 متر انبار
محل تهرانپارس غربی - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط جهت انبار تماس بگیرید لطفا ، فلکه سوم تهوانپارس بر خ ٢٠ متری با کلیه امکانات و سرویس بهداشتی - در صورت دسترس نبودن لطفا تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه